Logo Cultuurklik
Over ons

Over ons

Kunst en cultuur prikkelt, inspireert, maakt nieuwsgierig, verbaast, ontroert, maakt je aan het lachen, verwondert, schokt, stimuleert en verbindt. Al die ervaringen brengt CultuurKlik naar scholen, wijken en dorpen in Zuid-West Drenthe en de Kop van Overijssel. Wij organiseren en ontwikkelen:

  • cultuuronderwijs op scholen
  • projecten voor cultuurdeelname en talentontwikkeling in de samenleving

Dat doen we met een netwerk van vakdocenten muziek, theater, dans, beeldende kunst, media, urban arts en erfgoed. We werken samen met gemeenten, scholen, culturele partners en welzijnsorganisaties in Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland en, op vraag, ook daarbuiten.

Onze visie en missie

CultuurKlik versterkt de creatieve ontwikkeling en vergroot het creatieve en kunstzinnige vermogen van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij staat het creatieve proces voorop. Mensen met alle verschillen in achtergronden en bagage, laten zich inspireren door ideeën en door elkaar. Ze ontdekken, experimenteren, creëren en reflecteren. Ze maken een reis en de uitkomst staat niet van tevoren vast. Doel is persoonlijke ontwikkeling voor een betekenisvolle deelname aan de samenleving.

Onze kernwaarden

  • Authentiek en innovatief
  • Kwaliteit
  • Samenwerkend en verbindend

We werken altijd samen met partners om culturele activiteiten te realiseren, waar inwoners van alle leeftijden in ons werkgebied aan deel kunnen nemen. We werken met professionele kunstvakdocenten en streven naar het toepassen van de fair practice code in onze dienstverlening. Samen met ons grote netwerk staan we in de voorhoede van innovaties vanuit kunst en cultuur.

CultuurKlik wordt structureel ondersteund door de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden. Bij deze gemeenten leggen wij verantwoording af over de besteding van de publieke middelen en de presentatieafspraken die per gemeente zijn gemaakt.

Cultuurzaam

CultuurKlik (voorheen Cultuur op School van Scala Centrum voor de Kunsten) is per 1 januari 2022 een zelfstandige stichting. CultuurKlik is per die datum bestuurlijk gefuseerd met ICO Partner in Kunst & Cultuur en Stichting Kunst & Cultuur in Stichting Cultuurzaam. Samen werken we aan de verbetering van het cultuuronderwijs in Drenthe, Groningen en de Kop van Overijssel. Daarnaast zetten we ons in voor talentontwikkeling en de koppeling van cultuur aan het sociaal domein.

Directeur/bestuurders Cultuurzaam
Wytze de Vries Marieke Vegt

Leden Raad van Toezicht Cultuurzaam
Yvonne Geerdink – voorzitter
Gerrit Volkers
Miranda Kolkman
Hans Wouters
Carin Tappel

NEVENFUNCTIES / WNT VERANTWOORDING / TOEKOMSTVISIE RAAD VAN TOEZICHT
Bekijk ons team

Plannen en verslagen

Meerjarenplan 2022-2026
Jaarverslag 2022
GJ
Gerrit Jan Rutgers
Teamleider en adviseur projecten in wijk en dorp
Liesbeth
Liesbeth Klok
Adviseur cultuureducatie
PO gemeenten Hoogeveen en De Wolden
Marjanne
Marjanne Oost
Adviseur cultuureducatie PO gemeente Meppel, Staphorst en Weststellingwerf
Maarten
Maarten Gal
Adviseur cultuureducatie
VO en PO gemeenten Westerveld en Steenwijkerland
Michelle
Michelle Wassing
Adviseur cultuureducatie en culturele subsidies en regelingen
Hanneke
Hanneke van Veen
Adviseur AMV trajecten en administratie projecten
Monique van Zwieteren
Administratie projecten


Jorinde
Jorinde van Winden
Financiële administratie

Idaline
Idaline van den Hoek
Communicatie


Marieke
Marieke Vegt
Directeur/bestuurder
Wytze
Wytze de Vries
Directeur/bestuurder