Logo Cultuurklik
BSO/Kinderopvang

Wij brengen kunst en cultuur naar jouw groep

CultuurKlik werkt graag samen met organisaties voor kinderopvang in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden.

  • We ontwikkelen en organiseren op vraag activiteiten in de kunstdisciplines dans, muziek, beeldend, media en theater.
  • We zetten professionele kunstdocenten in die gespecialiseerd zijn in het werken met jonge kinderen.
  • We verzorgen trainingen voor deskundigheidsbevordering op het gebied van kunsteducatie voor pedagogisch medewerkers.

Drents Netwerk Jonge Kind

Het Drents Netwerk Jonge Kind is opgericht door de samenwerkende kunstinstellingen ICO, K&C, Facet en CultuurKlik. Het is een inspiratie- en kennisplatform gericht op creatieve en zintuigelijke ontwikkeling. Bedoeld voor pedagogische professionals en ouders.

Kinderen zijn van nature onderzoekers, die het meeste leren als ze zelf kunnen ontdekken. Volwassenen spelen een essentiële rol bij de begeleiding van dit onderzoek. En bij de creatieve processen waar kinderen doorheen gaan. Een rijk ontdekklimaat is daarbij van belang. Maar hoe creëer je dat? En welke houding en rol vraagt dat van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, onderbouwleerkrachten en ouders in Drenthe?

Inspiratiebijeenkomsten en trainingen

Regelmatig organiseert Drents Netwerk Het Jonge Kind activiteiten waar je aan mee kunt doen. Voor vernieuwende inzichten en tips en tricks die je direct kunt toepassen in de praktijk. Voor alle bijeenkomsten geldt dat je hiervoor als school of kinderopvang/voorschool de gelden uit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit kunt inzetten. Hieronder vind je de eerstvolgende activiteiten.

Tweedaagse training ‘Begrijpen met je handen’

Door: Atelier in een koffer
Vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2023
09.00 – 17.00 uur
Alfa College, Voltastraat 33 in Hoogeveen
Kosten: € 162,50 per persoon

Meer informatie en aanmelden

Inspiratiebijeenkomst ‘Ruimte om te groeien’

Door: Linda v.d. Meulen en Odilia Janssen
Woensdag 25 januari 2023
19.00 – 21.00 uur
Locatie: NHL Stenden Meppel
Kosten: €17,50 per persoon

Meer informatie en aanmelden

meer informatie over dnkjk

Jildou Fabriek
Coördinator Drents Netwerk Jonge Kind
j.fabriek@methetico.nl

Muziekakkoord Drenthe

In 2021 tekenden 31 kinderopvangorganisaties het Muziekakkoord Drenthe. Met interessante bijeenkomsten en workshops inspireert Muziekakkoord Drenthe deze organisaties om meer muziek te maken met kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat is vooral heel leuk en heeft een positief effect op de ontwikkeling van jonge kinderen. Spelenderwijs ontdekken ze hoe fijn het is om samen muziek te maken. Kinderopvangorganisaties krijgen daarbij hulp van culturele instellingen en muziekdocenten.

Wil je aansluiten of weten wat Muzieakkoord Drenthe voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur Gerrit Jan Rutgers.

Liesbeth
Liesbeth Klok
Adviseur cultuureducatie
PO gemeenten Hoogeveen en De Wolden
Marjanne
Marjanne Oost
Adviseur cultuureducatie PO gemeente Meppel, Staphorst en Weststellingwerf
Maarten
Maarten Gal
Adviseur cultuureducatie
VO en PO gemeenten Westerveld en Steenwijkerland
Michelle
Michelle Wassing
Adviseur cultuureducatie en culturele subsidies en regelingen
Hanneke
Hanneke van Veen
Adviseur AMV trajecten en administratie projecten