Logo Cultuurklik
Kunstdocentenpool

Kunstdocent als invalleerkracht

Steeds vaker horen we dat scholen moeilijk invalleerkrachten kunnen vinden. Onze kunstvakdocenten kunnen uitkomst bieden. Zij gaan graag een dag(deel) of een paar dagen met een klas of verschillende groepen aan de slag. De pool bestaat uit vakdocenten theater, beeldende kunst, media, dans en muziek. Deze docenten kunnen ingezet worden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.
Bel de CultuurKlik Kunstdocentenpool
Marjanne Oost
Adviseur cultuureducatie PO gemeente Meppel, Staphorst en Weststellingwerf