Logo Cultuurklik
Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen cultuureducatie

Wij adviseren en begeleiden scholen in het primair, voorgezet en beroepsonderwijs bij subsidies en regelingen voor cultuureducatie. Op vraag verzorgen we ook de uitvoering. Wil je weten welke regelingen er zijn? Of jouw school in aanmerking komt voor subsidie? Hulp bij het aanvragen? Of bijvoorbeeld informatie over cultuurtrajecten met werkdruk- of NPO-gelden? Onze adviseur staat voor je klaar.

Actuele regelingen

Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe

In Drenthe is Compenta penvoerder en aanspreekpunt voor de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) voor het basisonderwijs. In deze stichting werken de Drentse kunstinstellingen CultuurKlik, ICO, Stichting Kunst & Cultuur en Facet samen.
Muziekimpuls

CMK-regeling voor het primair onderwijs

Het doel van deze regeling is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs. Waardoor ze zich met plezier ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Tijdens hun basisschooltijd komen ze in aanraking met muziek, dans, beeldende kunst, theater en erfgoed.
CMK:

- draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden
- bevordert de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten
- bevordert de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen
- biedt mogelijkheden voor samenwerking met kinderopvang en voortgezet onderwijs
Meer info

CMK-regeling productontwikkeling cultureel ondernemers

Ben je cultureel ondernemer en wil je op basis van de vraag van één of meerdere scholen een cultuureducatief product ontwikkelen? Dan is via deze regeling maximaal € 5.000,- per aanvraag beschikbaar.
Meer info

Cultuureducatie met Kwaliteit in Overijssel

In Overijssel is de Rijnbrinkgroep penvoerder en aanspreekpunt voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarbij is CultuurKlik partner in het aanbod om cultuureducatie te verbeteren.
Meer info
De Windroos Hoogeveen

Regeling Versterking Cultuureducatie VMBO, VSO en PRO – Fonds Cultuurparticipatie (FCP)

Waar je als school ook staat met cultuureducatie, in deze subsidieregeling gaat het om het zetten van de volgende stap in samenwerking met een culturele instelling. Wil je cultuureducatie bij jou op school verder ontwikkelen? Bijvoorbeeld omdat er nog niet écht sprake is van een doorgaande leerlijn of omdat een kunstdiscipline niet aan bod komt. Dan kun je geld aanvragen voor cultuureducatieve projecten.
Meer info
Michelle
Michelle Wassing
Adviseur cultuureducatie en culturele subsidies en regelingen