Logo Cultuurklik

Werken bij of voor CultuurKlik

Ons team bestaat uit directie, teamleider, adviseurs cultuureducatie, administratie en een communicatiemedewerker. We zetten ons in voor cultuureducatie in het onderwijs en cultuurdeelname in de samenleving in Zuid-West Drenthe en de Kop van Overijssel. Ons kantoor is gevestigd in Hoogeveen.

Kunstvakdocenten

Voor onze lessen, workshops en projecten werken wij samen met vakdocenten in de kunstdisciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst, media, urban arts en erfgoed. Met regelmaat zijn wij op zoek naar nieuwe docenten.

Vacatures

 

Vacature Raad van Toezicht Cultuurzaam

Wil jij graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan cultuureducatie en cultuurparticipatie? Dan is een rol in de Raad van Toezicht van stichting Cultuurzaam misschien iets voor jou.

Over de stichting
Stichting Cultuurzaam is een jonge bestuurstichting (opgericht per 1 januari 2022). Onder haar vlag zetten Stichting Kunst & Cultuur, ICO Partner in Kunst & Cultuur en CultuurKlik zich in voor goed cultuuronderwijs, voor talentontwikkeling en de koppeling van cultuur aan het sociaal domein in Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel. Iedere stichting vanuit eigen kracht en expertise.

De medewerkers van de stichtingen werken bevlogen aan de ontwikkeling van het creatief vermogen van mensen. Het creatieve proces staat altijd voorop: ontdekken, experimenteren, creëren en reflecteren.

De drie organisaties zijn samen gaan werken om te borgen dat kennis en competenties blijvend gedeeld worden. De samenwerking is vooral gericht op het efficiënt laten verlopen van organisatieprocessen/ bedrijfsvoering en op gezamenlijke innovaties in het werkveld. Zo bieden de organisaties meer kwaliteit aan opdrachtgevers en afnemers.

Vanuit Cultuurzaam geven twee  directeur-bestuurders leiding aan de drie stichtingen. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad en daad terzijde. Zij houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid, strategie en financiën, en vervult de rol van werkgever voor de directeur-bestuurders.

Voor de Raad van Toezicht zijn we per 1 januari 2024 op zoek naar een nieuw lid

In deze nieuwe collega zoeken we specifiek een persoon die het team van de Raad van Toezicht aanvult met deskundigheid op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs en cultuurparticipatie in de vrije tijd. Deze persoon is op de hoogte van de ontwikkelingen in de cultuursector.

Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende competenties en vaardigheden:

 • in staat om snel inzicht en overzicht te krijgen in een organisatie met de omvang en complexiteit van de nieuwe stichting
 • het vermogen hebben om afstand te nemen en zich te concentreren op hoofdlijnen en het lange termijn beleid van de stichting en dit kunnen koppelen aan de prestaties en doelen van de dochterorganisaties
 • een visie hebben op toezichthouden in de culturele sector met aandacht voor hedendaagse opvattingen over ‘good governance’, bestuurlijke verhoudingen en -processen én intermenselijke relaties, diversiteit en inclusie.
 • gevoel hebben voor de noordelijke mentaliteit, sociaal verbonden zijn met het werkgebied (Drenthe, Groningen en Noordwest Overijssel) en beschikken over een relevant netwerk.
 • een kritische en onafhankelijke opstelling hebben én bereid te zijn om zich als ambassadeur in te zetten voor de stichting
 • beschikken over het vermogen om de rollen van de Raad van Toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • het bestuur in voorbereiding en uitvoering met advies en ideeën bijstaan waarbij een functionele open cultuur wordt gecreëerd waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties
 • beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit en moreel besef
 • een strategisch en analytisch denkvermogen hebben op academisch of hbo- niveau
 • een sterk zelf reflecterend en -corrigerend vermogen hebben, nuchter en risicobewust zijn
 • beschikken over voldoende tijd voor overleg (gemiddeld vijf vergaderingen per jaar), representatie en relevante ontmoetingen (ongeveer vijf ontmoetingen per jaar).

Vanwege het inhoudelijk profiel van deze vacature is onafhankelijkheid t.o.v. het werk en netwerk van de stichtingen vanzelfsprekend een nadrukkelijk onderwerp bij de selectie van de nieuwe toezichthouder.

Benoeming
Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend voor een tweede en laatste termijn van vier jaar worden benoemd.

Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding voor hun werkzaamheden. Daarnaast hebben leden van de Raad toegang tot veel interessante culturele activiteiten van de stichtingen.

Procedure
Heb je belangstelling voor deze toezichthoudende functie? Dan nodigen we je van harte uit te reageren door je motivatie en CV uiterlijk 29 oktober 2023 te mailen aan de Raad van Toezicht Cultuurzaam, t.a.v. Monique Evertz, bestuursassistent, moniqueevertz@cultuurzaam.nl, o.v.v. van vacature lid Raad van Toezicht.

Wil je vooraf meer informatie over de inhoud van de rol? Neem dan contact op met Yvonne Geerdink, voorzitter Raad van Toezicht, telefoonnummer 06 11 778 129.
De gesprekken met kandidaten worden gevoerd door een selectiecommissie onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht, Yvonne Geerdink. De eerste gespreksronde staat gepland op 14 november 2023.

 

Open sollicaties

Wil je in de toekomst voor ons werken, dan kun je een open sollicitatie met cv mailen naar onze teamleider Gerrit Jan Rutgers, gerritjanrutgers@cultuurklik.nl.