Logo Cultuurklik

Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

CultuurKlik waardeert uw belangstelling voor onze diensten. Wij respecteren uw privacy en geven aan hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en altijd vertrouwelijk behandeld. Bij inschrijving worden alleen die gegevens gevraagd die nodig zijn voor de levering van de dienst of het bestelde product. U hebt altijd recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid

CultuurKlik is met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u bij ons een dienst of product bestelt, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen we de dienst of het product leveren en u op de hoogte houden. De persoonlijke gegevens die u invult, worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de inschrijving en voor analyse en onderzoek ten behoeve van verbetering van onze diensten en producten. We geven de persoonlijke gegevens van deelnemers nooit door en verkopen en verhuren deze niet aan derden. Verder gebruik, zoals voor nieuwsbrieven, is zonder uw uitdrukkelijke toestemming eveneens uitgesloten. Uw gegevens worden wel gebruikt voor andere marketingdoeleinden van onze organisatie om u zo nog beter van dienst te kunnen zijn bij uw persoonlijke wensen.

Informatiebeveiliging

We vinden de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. We bewaren en verwerken de persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. We passen fysieke,

elektronische, organisatorische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is om uw persoonsgegevens veilig te stellen. De toegang tot uw persoonsgegevens is bij ons alleen mogelijk voor daartoe gemachtigde medewerkers.

Gebruik van beeld- en geluidmateriaal

CultuurKlik maakt soms gebruik van geluid- en beeldmateriaal van deelnemers voor eigen publicitaire doeleinden zoals websites, social media, digitale nieuwsbrieven, brochures, flyers, posters, buitenborden en persuitingen. Wij verzoeken u om op het inschrijfformulier kenbaar te maken of u hier wel of niet mee instemt.