Logo Cultuurklik
Gemeente Meppel

Cultuur op school in Meppel

In de gemeente Meppel is Marjanne Oost onze adviseur cultuureducatie voor het basisonderwijs.

Cultuurland Meppel

We verzorgen voor alle basisscholen in Meppel de doorlopende cultuureducatielijn Cultuurland. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 van alle basisscholen krijgen 3 tot 4 lessen per schooljaar. Wij zetten kunstvakdocenten in om deze lessen muziek, dans, theater, media, beeldend en urban arts te verzorgen.

Leerlijn Cultuur Meppel

We organiseren en coördineren de Leerlijn Cultuur Meppel. Jaarlijks ontwikkelen we met de scholen en het culturele netwerk een samenhangend programma. Daarbij werken we samen met Schouwburg Ogterop, Scala Centrum voor de Kunsten en NHL Stenden Hogeschool. De leerlijn bestaat uit theatervoorstellingen, erfgoedprojecten en workshops in de kunstdisciplines beeldende kunst, dans, muziek, theater en media. Onderdeel is een Kunstcarrousel die studenten International Primary Teaching van NHL Stenden jaarlijks verzorgen voor alle groepen 5 en 6. Scholen kunnen binnen de leerlijn kiezen voor een basisprogramma en een keuzeprogramma. Daarnaast is er een plusprogramma, mogelijk gemaakt met CMK-gelden. Dit is een programma op maat, met onder meer deskundigheidstraining voor leerkrachten.

Cultuureducatie met Kwaliteit

We adviseren en ondersteunen scholen bij deelname aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en we verzorgen de uitvoering met kunstvakdocenten. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur Michelle.

Muziekakkoord Drenthe

CultuurKlik is partner van Méér Muziek in de Klas. We zetten ons in voor meer en beter muziekonderwijs op alle basisscholen. Namens Muziekakkoord Drenthe organiseren wij regelmatig gratis inspiratiebijeenkomsten en workshops voor leerkrachten. Check onze agenda voor actuele activiteiten.
Marjanne Oost
Adviseur cultuureducatie PO gemeente Meppel, Staphorst en Weststellingwerf
Michelle
Michelle Wassing
Adviseur cultuureducatie en culturele subsidies en regelingen
CULTURELE ACTIVITEITEN OP MAAT
We verzorgen op vraag culturele activiteiten op school en denken graag met je mee! Heb je zelf ideeën of zoek je ideeën voor culturele projecten? Wil je activiteiten bij thema’s of ten behoeve van een jubileum of afscheid van een leerkracht? Neem contact op met Marjanne.
KUNSTDOCENT ALS INVALLEERKRACHT?

MOOIS IN MEPPEL

Operatie Geluk op Stenden Meppel - foto Anoeska van Kuilenburg
Foto: Anoeska van Kuilenburg
Mooie samenwerking !

Operatie Geluk

Blij zijn we met onze samenwerking met de basisscholen en NHL Stenden Hogeschool in Meppel. Jaarlijks organiseren studenten een Kunstcarrousel voor alle 800 leerlingen van groep 5 en 6. CultuurKlik verzorgt deskundigheidsbevordering van de ITEPS studenten Arts & Culture en organiseert de bijbehorende culturele workshops op de scholen. Prachtig voorbeeld is de Kunstcarrousel ‘Operatie Geluk’.

Emma (student ITEPS): ‘Dit project is een leerzame en leuke ervaring. Het gaat echt om de kunsten en niet om de kunsten als hulpmiddel om vaardigheden als bijvoorbeeld taal en rekenen te bevorderen. Enerzijds beleven kinderen en studenten hoe kunst en cultuur het geluksgevoel kunnen beïnvloeden en anderzijds bevordert het onze deskundigheid in het geven van kunst- en cultuurlessen. Het project is daarnaast voor de internationale studenten een mooie uitdaging om de taalbarrière met de kinderen te overbruggen, door te communiceren via ‘de taal van de kunsten.’