Logo Cultuurklik
Muziekakkoord Drenthe

Muziekakkoord Drenthe

CultuurKlik is partner van Méér Muziek in de Klas Lokaal. We zetten ons in voor meer en beter muziekonderwijs op alle basisscholen. Dat doen we samen met scholen, bso’s, kinderdagverblijven, K&C, ICO, Facet, PABO’s, muziekverenigingen en overheden in Drenthe. De samenwerkende partijen tekenden op 20 juni 2019 in het bijzijn van Koningin Maxima het Muziekakkoord Drenthe waarin de afspraken rond muziekeducatie zijn vastgelegd voor de komende jaren.

Muzikaliteit ontdekken

Muziekakkoord Drenthe laat zien hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op de 292 Drentse basisscholen en geeft de gemaakte afspraken weer van de samenwerkende partijen. In het Muziekakkoord staat dat de ruim 40.000 leerlingen van groep 1 tot en met 8 de kans moeten krijgen hun muzikaliteit te ontdekken op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek, luisteren naar muziek en het vastleggen en ontwerpen van muziek. Leerkrachten vergroten de komende jaren hun vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs door samen te werken met vakdocenten of vakspecialisten.

Méér muziek in de klas

Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas, een landelijk programma dat ervoor moet zorgen dat alle kinderen op alle basisscholen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen.

Workshops en inspiratiebijeenkomsten

Namens Muziekakkoord Drenthe organiseren wij regelmatig gratis inspiratiebijeenkomsten en workshops voor leerkrachten. Check onze agenda voor actuele activiteiten.
GJ
Gerrit Jan Rutgers
Teamleider en projecten in de samenleving