Logo Cultuurklik
LOGO CULTUUR CARROUSEL DE WOLDEN

Op de basisscholen in De Wolden is ‘Cultuur Carrousel De Wolden’ in volle gang. Dit nieuwe cultuureducatieprogramma kreeg op vrijdag 12 januari een ‘eigen gezicht’. Ontwerper en ontwikkelaar Arjen Frijlink van Nuver Works onthulde het logo aan leerlingen van groep 4 en 5 van CBS De Heidevlinder in Zuidwolde. Dat gebeurde na de muzikale voorstelling Stem Kwijt van Het Houten Huis en het Noord Nederlands Orkest.

Cultuur Carrousel De Wolden is een aanvullend cultuureducatieprogramma voor de 1830 leerlingen van alle basisscholen in de gemeente. De leerlingen gaan naar theatervoorstellingen, volgen culturele workshops en doen erfgoedactiviteiten. Door samen te werken, kunnen ook de kleinste scholen deze veelzijdige culturele activiteiten opnemen in het leerplan. Cultuurcoach Inge Sterken van gemeente De Wolden en adviseur cultuureducatie Liesbeth Klok van CultuurKlik stelden het programma samen, in overleg met de interne cultuurcoördinatoren van de scholen.

Voorstellingen, workshops en erfgoedactiviteiten

Naast de voorstelling Stem Kwijt staat Vinnie van Peergroup voor groep 7 en 8 op het programma. Een locatievoorstelling op een zolder in De Wolden. De erfgoedbezoeken gaan naar de Schaapskooi in Ruinen, de Barak Linde in Zuidwolde, de Karstenhoeve in Ruinerwold en museum De Wemme in Zuidwolde. De leerlingen van groep 5 en 6 van alle scholen maken dit jaar samen het boek ‘Paleis De Wolden’, aansluitend bij streekprogramma Wiede Wold. Voor groep 1 en 2 is een erfgoedleskist ontwikkeld rond het prentenboek Het Nieuwe Oude Huis. Deze leerlingen maken daarnaast met hun klas een eigen audioboek.