Logo Cultuurklik
KWALI-TIJD VOOR 800 MEPPELER SCHOLIEREN

800 basisschoolleerlingen van groep 5 en 6 in de gemeente Meppel stapten op 17, 18 en 19 januari in ‘Kunstcarrousel Kwali-TIJD’ op NHL Stenden Hogeschool. Door met theater, beeldende kunst, muziek en dans bezig te zijn, ervaarden ze ‘quality time’ ofwel ‘Kwali-TIJD’ en lieten ze zelf ook zien wat ze ‘quality time’ vinden. De Kunstcarrousel is georganiseerd door studenten ITEps (International Teacher Education for Primary Schools) en is een samenwerking van NHL Stenden Hogeschool, CultuurKlik en de basisscholen. Dit cultuureducatieproject is onderdeel van de Leerlijn Cultuur Meppel.

Doel van het project is om de kinderen te laten ervaren hoe je in onze gejaagde maatschappij juist de tijd even kunt vergeten. Dat laatste ervaar je bijvoorbeeld door creatief bezig te zijn.
‘De kunsten zijn een fijne manier om ‘quality time’ te ervaren. Ook willen we de leerlingen laten beleven en zien dat je theater, beeldende kunst, muziek en dans kunt gebruiken om jezelf individueel uit te drukken’, vertelt Philipp Yeboah. Hij is, net als Lia Korzinovski, een van de 15 internationale ITEps-studenten met de specialisatie ‘Arts & Culture’ die meewerken aan het project. Lia en Philipp vinden creativiteit in de klas belangrijk. Ze spreken uit ervaring. Lia volgde theaterlessen en Philipp maakt muziek. Voor het project werken ze ook samen met Nederlandse studenten uit de minor Muziek Primair Onderwijs.

Theater en beeldende kunst
Lia: ‘De kinderen maken in de beeldend workshop met verschillende technieken een individueel kunstwerk over wat zij ‘quality time’ vinden. Al die kunstwerken samen vormen een groot puzzelkunstwerk. In de theaterworkshop maken ze met geacteerde ‘foto’s’, duidelijk wat voor hen ‘quality time is’.
Om de kinderen voor te bereiden op de Kunstcarrousel en het thema ‘Kwali-TIJD verzorgden de studenten vorige week op de scholen een muziekworkshop met zang, sounds en ritmes. Met CultuurKlik docent Marjanne Oost maakten ze een openingsdans waarmee ze de kinderen op ITEps NHL Stenden ontvingen.

Leerproces
Het mes snijdt aan twee kanten in dit cultuureducatieproject. De kinderen krijgen les in kunstvakken en de studenten werken aan hun vaardigheden in het lesgeven in de kunstvakken. Maar ze leren nog veel meer. Lia: ‘Met de groep studenten hebben we eerst nagedacht over wat quality time voor ons is. Je ontdekt dan dat dat heel verschillend is voor iedereen. Philipp vult aan: ‘Je leert om goed naar elkaar te luisteren en samen keuzes maken. Je ontdekt ook andere kwaliteiten van elkaar en om die kwaliteiten in te zetten’.