Logo Cultuurklik
CULTUURCARROUSEL DE WOLDEN GETEKEND

Op donderdag 16 februari ondertekenden een afvaardiging van de schooldirecties en stichting CultuurKlik de overeenkomst voor ‘Cultuurcarrousel De Wolden’. Dat gebeurde in de Johan Frisoschool in Koekange, op een kunstzinnige manier en in aanwezigheid van leerlingen en wethouder cultuur Albert Haar. Marjelle Barneveld, kunstenaar en beeldend docent, maakte met alle leerlingen dominostenen met culturele afbeeldingen. Bij de ondertekening legden ze die uit, als symbool van verbinding en samenhang tussen alle activiteiten en samenwerkende partijen.

Ondertekening Cultuurcarrousel De Wolden op de Prins Johan Frisoschool

Voorstellingen, workshops en erfgoedactiviteiten
Cultuurcarrousel De Wolden is een aanvullend cultuureducatieprogramma voor de basisscholen. Vanaf 2023/2024 nemen alle 1830 leerlingen deel aan diverse culturele activiteiten. Ze bezoeken theatervoorstellingen, volgen culturele workshops en doen erfgoedactiviteiten. Door de handen ineen te slaan wordt het ook voor de kleinste scholen mogelijk om deze veelzijdige culturele activiteiten in het curriculum op te nemen.

Oranisatie
De organisatie en coördinatie van de Cultuurcarrousel is in handen van CultuurKlik. Een werkgroep, bestaande uit onze adviseur cultuureducatie Liesbeth Klok, de interne cultuur coördinatoren van de basisscholen, cultuurcoach Inge Sterken van Gemeente De Wolden en Bibliotheek De Wolden, stelt jaarlijks het programma samen. Voor de uitvoering werken wij samen met kunstvakdocenten, Theater De Tamboer, Schouwburg Ogterop, diverse lokale musea en andere erfgoedlocaties en culturele partners in de regio.

Doorlopende leerlijn kunst- en cultuur
Cultuurcarrousel De Wolden vormt samen met de bestaande lessenseries van Cultuurland De Wolden een prachtige doorlopende leerlijn kunst- en cultuur op de basisscholen. Leerlingen krijgen tijdens hun schoolperiode professioneel, kwalitatief onderwijs in de kunstdisciplines muziek, beeldend, dans, theater, media en erfgoed. Voor leerkrachten zijn er trainingen deskundigheidsbevordering.