Logo Cultuurklik
omi domi

OMI-DOMI project Steenwijkerland

Het OMI-DOMI project biedt gratis muzieklessen voor alle kinderen van groep 5 en 6 van de basisscholen in Steenwijkerland. CultuurKlik organiseert en coördineert, muziekvakdocenten van Scala Centrum voor de Kunsten verzorgen de lessen op school, de muziekverenigingen in Steenwijkerland en Scala zorgen voor de instrumenten en concertjes. Het project is mogelijk gemaakt door de gemeente Steenwijkerland.

OMI-DOMI project Steenwijkerland

Je kunt je school aanmelden voor OMI. Alle scholen kunnen jaarlijks meedoen.

• Alle leerlingen van groep 5 krijgen een lessenserie van 4 lessen van 45 minuten. De lessenserie is muziek breed; kennismaking met instrumenten, luisteren, zingen, spelen en bewegen.

• Alle leerlingen uit groep 6 krijgen een lessenserie die is gericht op de HaFaBra (Harmonie-Fanfare-Brassband). Binnen de lessenserie wordt speciaal aandacht besteed aan de muziekverenigingen in de gemeente Steenwijkerland.

De lessen vinden plaats op school, onder schooltijd. Aan het einde van de lessenserie worden de kinderen uitgenodigd om een repetitie van de plaatselijke muziekvereniging bij te wonen, of de vereniging geeft een klein concert op school.

Voor de samenwerking kiezen we de muziekvereniging dichtbij de school.

DOMI | Doorontwikkeling Muzikale Interesse

Je kunt je school aanmelden voor DOMI. Jaarlijks kiezen we 5 scholen die dit traject op school kunnen uitvoeren. Uiteraard zijn dat elk jaar andere scholen.

DOMI is een samenspelproject waarin de kinderen echt muziek gaan maken. De instrumenten krijgen ze te leen van de muziekvereniging en/of Scala Centrum voor de Kunsten. Er zijn blaas- en slagwerkinstrumenten beschikbaar.

Elke school krijgt 20 lessen van 60 minuten. Kinderen van groep 5 en 6 die echt geïnteresseerd zijn in muziekles kunnen meedoen.

Moeten is er dus niet bij, wel heel veel plezier. De lessen vinden plaats op school, onder schooltijd. We sluiten de cursus af met een leuke presentatie voor alle andere kinderen van de school en de ouders of verzorgers.

Bij het hele traject is de muziekvereniging uit de buurt van de school betrokken.

Maarten
Maarten Gal
Adviseur cultuureducatie
VO en PO gemeenten Westerveld en Steenwijkerland