Logo Cultuurklik
Cultuurland

Cultuurland – doorlopende cultuureducatielijn

Cultuurland = kwalitatief kunstonderwijs voor basisschoolkinderen. Het is een doorlopende cultuureducatielijn, ontwikkeld en uitgevoerd door kunstvakdocenten. Het programma biedt voor elke groep 3 of 4 lessen  in de kunstdisciplines muziek, dans, theater, media en beeldend. Per schooljaar gaan alle groepen van een school met dezelfde discipline aan de slag. Scholen denken en praten mee over de programma’s en thema’s. Het doel is dat alle kinderen gedurende hun schooltijd in aanraking komen met alle kunstdisciplines.

Scholen in De Wolden, Hoogeveen en Meppel krijgen Cultuurland gratis aangeboden door de gemeente. De leerlijn is beschikbaar voor basisscholen in andere gemeenten.

Nieuw: Van Gogh in Drenthe

In schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 biedt Cultuurland speciale lessenseries beeldend rond het themajaar Van Gogh in Drenthe. Ook scholen buiten ons werkgebied kunnen de lessenserie inzetten. Het gaat om 3 lessen van 90 minuten voor alle groepen met de thema’s:

  • Van Gogh route groep 1 en 2
  • Bewonderen als Van Gogh groep 3 en 4
  • Bewegende mensen groep 5 en 6
  • Kleurige landschappen groep 7 en 8

Informatie en aanmelden
Neem contact op met onze adviseur in jouw gemeente.

Leergebied kunstzinnige oriëntatie

In de lessenseries van Cultuurland werken we in het leergebied kunstzinnige oriëntatie. De lessen zijn procesgericht. We dagen kinderen uit om zich onderzoekend op te stellen, eigen keuzes te maken en zo tot een eigen product te komen. Tijdens dit proces is er een sterke beleving van het onderwerp en zijn er gevoelens en ervaringen met betrekking tot het maken.

Kinderen worden zich ervan bewust dat kunst (een beeld, muziekstuk, theatervoorstelling, dans, foto, film, spel of beweging), iets te zeggen kan hebben, emoties kan oproepen. Ze leren dit te verwoorden en te delen met anderen. Dit vraagt om een kritische houding, reflectie op je eigen werk en dat van anderen en communicatieve vaardigheden. Tijdens het samenwerken komen al deze vaardigheden bij elkaar. Ze leren werken in een creatief proces en doen kennis op over kunst en cultuur: kunstgeschiedenis, kennis over (het gebruik van) instrumenten en materialen, technieken en vaardigheden.

Algemene leerdoelen

  • BELEVING openstellen, emotie, voelen, ideeën, fantasie, verbeelding, meespelen, ontdekken, ervaren, inlevingsvermogen.
  • KENNIS betekenisvol leren met betrekking tot je omgeving, kunst en cultuur, vakjargon, geschiedenis, ontstaan, kunst begrijpen, kunstcontexten begrijpen.
  • MAKEN creatief denken en doen, een product maken vanuit betekenis, vorm en materie, gelegenheid tot experimenteren, ontwerpen en dit toepassen in eigen of gezamenlijk werk, vaardigheden ontwikkelen.
  • REFLECTIE/BESCHOUWING observeren, goed kijken, luisteren, kritisch denken, bespreken en waarderen van kunstuitingen van jezelf en anderen, goed nadenken over je proces.
  • SAMENWERKING overleggen, bespreken, afstemming, afspraken maken maar ook samen spelen, elkaar helpen en van elkaar leren.
Maarten
Maarten Gal
Adviseur cultuureducatie
VO en PO gemeenten Westerveld en Steenwijkerland
Marjanne
Marjanne Oost
Adviseur cultuureducatie PO gemeente Meppel, Staphorst en Weststellingwerf
Liesbeth
Liesbeth Klok
Adviseur cultuureducatie
PO gemeenten Hoogeveen en De Wolden