Logo Cultuurklik
BASISSCHOLEN MEPPEL TEKENEN VOOR GOED CULTUURONDERWIJS

Prachtig nieuws! Basisschooldirecties en stichting CultuurKlik ondertekenden vandaag in aanwezigheid van wethouder cultuur Jeannet Bos de intentieverklaring voor het vervolg van de ‘Leerlijn Cultuur Meppel’. Dat betekent dat basisschoolkinderen in de gemeente Meppel de komende vier jaar kunnen rekenen op hoogwaardig cultuuronderwijs. De ondertekening vond plaats in KBS De Plataan en kreeg een muzikaal tintje. Samen met de kinderen van groep 5 en 6 gingen de ondertekenaars aan de slag met muziekvakdocent Wilfred Vermeulen. De ondertekening onderstreept de visie dat ieder kind recht heeft op goed cultuuronderwijs.

Workshops, voorstellingen en erfgoedactiviteiten
De Leerlijn Cultuur Meppel biedt de scholen jaarlijks een samenhangend basis- en keuzeprogramma. Dat bestaat uit actieve lessen en workshops beeldende kunst, dans, muziek, theater en media, theatervoorstellingen en erfgoedprojecten voor alle groepen 1 tot en met 8. Het doel is om kinderen te laten beleven en ontdekken, om hun nieuwsgierigheid aan te boren, ze plezier te geven en hun talenten te stimuleren. Scholen kunnen daarnaast kiezen voor een plusprogramma op maat, met onder meer deskundigheidstraining voor leerkrachten.

Samenwerking culturele partners
Een werkgroep met interne cultuur coördinatoren van de scholen, culturele partners en Marjanne Oost, adviseur cultuureducatie van CultuurKlik, ontwikkelt het programma. Marjanne heeft daarnaast een organiserende en coördinerende rol bij de uitvoering. Partner voor de theatervoorstellingen is Schouwburg Ogterop. De erfgoedactiviteiten komen tot stand in samenwerking met historica Garry Wiersema, de lokale en regionale musea en festival Puppet International. Kunstvakdocenten ontwikkelen en verzorgen namens CultuurKlik de lessen en workshops op de scholen. Daarnaast is er een jaarlijks kunstproject door studenten International Primary Teaching van NHL Stenden Hogeschool Meppel.

Cultuureducatie is in 2010 in het curriculum van de basisscholen in Meppel opgenomen. Toen als Scala’s Cultuurmenu. In 2018 werd dat de Leerlijn Cultuur Meppel. De leerlijn is mede mogelijk met financiële steun van de gemeente Meppel.