Logo Cultuurklik
Afsluiting cultuurtraject op De Windroos met film

Leerlingen en docenten van RENN4 school De Windroos van Eduwiek in Hoogeveen sloten op 12 juli het cultuureducatie traject Windkracht af. Dat deden ze in de bioscoop met de animatiefilm Super Mario. Het afgelopen schooljaar zijn ze zelf aan de slag geweest met film. Onder begeleiding van mediavakdocent Demi Tanalepy maakten ze in groepjes hun eigen animatiefilmpje, met behulp van de techniek stop motion.

In de eerste les maakten ze een storyboard voor de film. Dat deden ze in de vorm van een fotostrip. Ze bedachten zelf een verhaal en speelden dat na. Daar maakten ze foto’s van en tekstballonnen bij. In de vervolglessen maakten ze de filmkarakters van klei en namen ze geluidseffecten op. Met de kleikarakters en geluiden maakten ze daarna hun eigen animatiefilmpje.

Meino Draaistra, leerkracht van De Windroos: ‘Er is met veel plezier en enthousiasme aan de filmpjes gewerkt. In de bioscoop konden de leerlingen herkennen hoe animatietechnieken zijn gebruikt om de film Super Mario te maken. Film en fotografie sluiten goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Het zijn toegankelijke kunstvormen om ze met cultuur in contact te brengen.’

Beeldende kunst en muziek
In de afgelopen drie jaar heeft De Windroos ook ingezet op muziekonderwijs en lessen beeldende kunst. Met vakdocenten Marjelle Barneveld en Cathrien Mulder werkten de leerlingen aan meerdere technieken en met verschillende materialen uit de beeldende kunst. Met vakdocent Alida Gründmann maakten ze muziek en probeerden ze allerlei muziekinstrumenten uit. Tijdens de sport- en cultuurweek volgden ze ook nog workshops graffiti, vloggen, fotografie en djembé.

Vervolg cultuuronderwijs
Het cultuurtraject was mogelijk met de landelijke subsidieregeling Versterking Cultuureducatie VMBO/V(S)O/Praktijkonderwijs. Met deze regeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen stimuleren om talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van cultuur vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen. De intentie van De Windroos en CultuurKlik is om de samenwerking voort te zetten en zich samen in te zetten voor goed cultuuronderwijs voor alle leerlingen.